MANIFESTARI ANTERIOARE

De-a lungul anilor, asociația a organizat evenimente de tip conferințe, simpozioane și workshop-uri-uri în care s-a urmărit promovarea domeniului clinic și al cercetării în medicina dentară.  La aceste evenimente au fost invitate personalități din domeniul Stomatologiei clinice și a cercetării în medicină dentară atât din țară, cât și din străinătate.

„New Challenges in Dental Research”- 2021

„Cercetări în medicina dentară clinică”- 2019​

„Medicina dentară – de la cercetare la practică” 2018

„Cercetarea în Medicina dentară- Quo vadis?” 2017

”Proprietăți optice ale dinților și materialelor dentare”- 2016

”Cercetarea în Medicina dentară- de la studii fundamentale spre domenii aplicative ”- 2015

“Regenerarea indusă a pulpei dentare. Toxicitatea materialelor dentare – intre cercetare științifică și aplicabilitate practică” – 2014

„Biomateriale utilizate in Medicina dentară. 50 de ani de învățământ preclinic in Medicina dentară clujeană”– 2012  

Simpozionul Journées Francophones de Médecine Dentaire de Transylvanie

„Soignons Leș Sourires !”
2016

„Les technologies innovatrices utilisées pour les soins dentaires” – 2017

“Où la passion, l’art et le dévouement rencontrent la technologie de pointe pour recréer des sourires”- 2023