Bun venit

 

Avem deosebita plăcere de a va anunţa desfășurarea

celei de a 8-a Ediţii a Simpozionului Internaţional de Stomatologie Napoca Biodent 2018
”Medicina dentară-de la cercetare la practică”
(Dentistry-from research to practice)
în perioada 25-26 mai 2018

 

 

în perioada 25-26 mai 2018

Simpozionul internațional Napoca Biodent organizat de Facultatea de Medicină dentară a UMF Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, a devenit un eveniment științific de tradiție. Are ca scop reunirea experienţei ştiinţifice a cercetătorilor din domenii variate, orientate spre studiul proprietăților, metodelor de investigație și indicațiilor Biomaterialelor în medicina dentară.
Simpozonul promovează educaţia în medicina dentară, cercetarea fundamentală și clinică, precum și aplicațiile clinice în domeniul practicii stomatologice, a celor mai noi materiale şi tehnologii.
Programul, susținut de invitați din țară și strănătate, de cercetători și clinicieni, cadre didactice și doctoranzi, va include conferinţe, comunicări orale, prezentări poster şi simpozioane de firmă.
Va fi o onoare să vă avem ca oaspeţi în aceste zile de sărbătoare ale Medicinii dentare clujene, având convingerea că prin participarea Dumneavoastră, veţi aduce o contribuţie importantă reuşitei ştiinţifice a manifestării noastre.

 

 

Invitați

Au confirmat participarea:

 

Prof Gottfried Schmalz, Univ. Regensburg, Germany

Assoc Prof Emmanuel D’Incau- Univ Bordeaux, France

Assistant Prof. Razvan Ghinea- Department of Optics, Univ Granada, Spain

Assistant Prof Mariusz Cierech – Department of Prosthodontics, Medical University of  Warsaw, Poland

 

Prof dr. Norina Forna, Univ de Medicină și Farmacie “T.Gr.Popa” Iași, Romania

Prof dr. Cristina Borțun, Univ de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”, Timișoara

Prof dr. Meda Negruțiu, Univ de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”, Timișoara

Prof dr. Mihai Rominu, Univ. de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara

Prof dr. Cosmin Sinescu, Univ de Medicină și Farmacie” Victor. Babeș”, Timișoara

Prof dr. Veronica Mercuț, Univ de Medicină și Farmacie Craiova

Prof dr. Horea Manolea, Univ. de Medicină și Farmacie Craiova

Prof.dr. Melinda Székely, Universitatea de Medicina si Farmacie Tg. Mures

Prof.dr. Sorin Andrian, Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa”, Iasi

Prof.dr. Iulian Antoniac, Universitatea Politehnica Bucuresti

Comitet de organizare

Președinte

Prof dr. Diana Dudea

 

Comitet de organizare

Conf dr. Baciu Sorana

Conf dr.Mihaela Hedeșiu

Conf dr. Aranka Ilea

Conf dr. Mariana Constantiniuc

Sef lucr dr. Smaranda Buduru

Sef lucr dr. Marius Manole

Sef lucr dr. Bogdan Culic

Sef lucr dr. Mesaros Anca

Sef lucr dr. Alexandra Botos

Sef lucr dr. Cimpian Sanda

Sef lucr dr. Kui Andreea

Asist dr. Negucioiu Marius

Asist dr. Alexandru Grecu

Asist dr. Mihai Varvara

Asist Alexandru Burde

Asist dr. Ciutrila Ioana

Student Andreea Radulesc

Student Sebastian Matei

 

Comitet Științific

Prof dr. Radu Septimiu Campian

Prof dr.Mihaela Baciuț

Prof dr.Antoniac Iulian

Conf dr. Horațiu Rotaru

Conf dr. Simion Bran

Conf dr. Ondine Lucaciu

Conf dr. Ada Delean

Cercet st. dr. Marioara Moldovan

Cercet st. Dr.Cristina Prejmerean

Sef lucr. dr. Alexandra Irimie

Sef lucr dr. Cristina Gasparik

Sef lucr dr. Sorina Sava

Sef lucr.dr. Crisan Bogdan

Student Olah Renata

 

Program

Caiet program

 

VINERI  25.05.2018

 

08.45-09.00  Cuvânt de bun-venit- Prof dr. Radu Septimiu Câmpian, Decan al Facultății de Medicină dentară

 CONFERINȚE

Moderatori: Prof dr. Veronica Mercuț, Prof dr. Diana Dudea

09.00-09.30 Prof. dr. Veronica Mercuț (UMF Craiova) – „Determination of jaw forces in patients with dental wear by dynamic simulation using kinematic analysis and finite element analysis” (Determinarea forțelor de la nivelul maxilarelor la pacienții cu uzură dentară prin simulare dinamică utilizând metodele analizei cinematice și a elementelor finite)

09.30-10.00 Prof. dr. Horia Manolea (UMF Craiova) – “Biocompatibility assessment of zirconia-based materials used for dental prosthesis” (Evaluarea biocompatibilității materialelor pe bază de oxid de zirconiu utilizate în realizarea restaurărilor dentare)

10.00-10.30 Prof. dr. Mihai Romînu (UMF Timișoara) – „Theoretical and practical considerations of traditional impression taking” (Considerații teoretice și practice ale tehnicilor convenționale de amprentare)

10.30-10.50 Claus Pukropp (VITA) – “Systematic review of tooth shaded CAD-CAM materials” (Un review sistematic al materialelor estetice pentru tehnologia CAD-CAM )

10.50-11.10 PAUZA DE CAFEA

CONFERINȚE

Moderatori: Prof dr. Mihaela Băciuț, Prof dr.Alexandra Roman

11.10-11.30 Adrian Apreotesei (VITA) – „Indication determines the material” (Indicația determină alegerea materialului)

11.30-12.00 Prof. dr. Gottfried Schmalz (Univ. of Regensburg) – “How the Minamata convention impacts your dental practice” (Modul în care Convenția Minamata influențează practica dentară)

12.00-12.30 Prof. dr. Emmanuel D’Incau (Univ. of Bordeaux) – “Tooth wear: from prevention to management” (Abrazia dentară: de la prevenție la tratament)

12.30-13.00 AssistProf. dr. Adrien Lastrade and Assist. Prof.dr. Thibault Roulland (Univ. of Bordeaux) – “Conventional fixed prosthodontics: evolution of indications and protocols” (Protetica fixă convențională: evoluția indicațiilor și a protocoalelor)

13.00-14.15 PAUZA DE MASA

CONFERINȚE

Moderatori: Prof dr. Melinda Szekely, Prof dr. Iulian Antoniac

14.15-14.45 Assist. Prof. dr. Mariusz Cierech (Univ. of Warsaw) – “Significance of polymethylmethacrylate (PMMA)  modification by zinc oxide nanoparticles for fungal biofilm formation” (Rolul modificării polimetilmetacrilatului (PMMA) cu nanoparticule de oxid de zinc în formarea biofilmului fungic)

14.45-15.15 Assist. Prof. dr. Răzvan Ghinea (Univ. of Granada) – “Pink esthetics: recent advances in research on color of gingiva and gingival shade guide modeling” (Estetica roz: progrese actuale în cercetarea din domeniul culorii gingivale și prefigurarea cheilor gingivale)

15.15-15.45 Prof. dr. Iulian Antoniac (Univ. Politehnica Bucuresti) – “Dental biomaterials-tissue interaction: new trends & characterization techniques”. (Interactiunea biomaterialelor dentare cu tesuturile: noi tendinte si tehnici de caracterizare)

15.45-16.15 Prof. dr. Melinda Székely (UMF Tg. Mureș) – “The attitude of children towards dental treatments” (Atitudinea copiilor față de tratamentele dentare)

16.15-16.30 PAUZA DE CAFEA

SESIUNE PREZENTĂRI ORALE

Moderatori: Prof. dr. Adriana Filip, Sef lucr. dr. Marius Manole

16.30-16.40 Prof. dr. Adriana Filip (UMF Cluj) – „Medical applications of bio-functionalized silver nanoparticles with natural extracts from fruits” (Aplicații medicale ale nanoparticulelor de argint biofuncționalizate cu extracte naturale din fructe)

16.40-16.50 Conf. dr. Alexandrina Muntean (UMF Cluj) – A risk factor analysis for changes in the appearance of enamel due to orthodontic treatment” (Analiza factorului de risc privind modificarea aspectului smalțului datorită tratamentului ortodontic)

16.50-17.00 C.S. Codruța Saroși (UBB Cluj) – “Physical properties of different experimental orthodontic cements” (Proprietățile fizice ale diferitelor cimenturi ortodontice experimentale)

17.00-17.10 C.S. Gabriel Furtos (UBB Cluj) – “Antimicrobial nanocomposite membranes for dental applications” (Membrane nanocompozite antimicrobiene pentru aplicații dentare)

17.10-17.20 Șef lucr. dr. Marius Manole (UMF Cluj) – „Implementation of holographic research in periodontal disease” (Implementarea cercetării holografice în boala parodontală)

17.20-17.30 Asist. univ. dr. Daniela Popa (UMF Cluj) – “Predicting the vertical dimension of occlusion based on preliminary casts – A pilot study” (Estimarea dimensiunii vertical de ocluzie pe baza analizei modelelor prelimiare – Un studiu pilot)

17.30-17.40 Asist. univ. dr. Alexandru Burde (UMF Cluj) – “In vitro comparison of the accuracy of direct and indirect optical impression systems” (Comparație in vitro a acurateței sistemelor directe și indirecte de amprentare optică)

17.40-17.50 Asist. univ. dr. Alexandru Grecu (UMF Cluj) – “Dental and oral status self-perception in a student population” (Autopercepția statusului oro-dentar într-o populație de studenți)

SESIUNE POSTERE – STUDENȚI

Moderatori:  Conf. dr. Ada Delean, Sef lucr. dr. Alexandra Irimie, Sef lucr. dr. Cristina Gasparik

17.50-17.55 Ionuț Codiță (UMF Sibiu) – “Mechanisms of degradation of the hybrid layer in adhesive dentistry – an analysis of the literature” (Mecanisme de degradare a stratului hibrid în stomatologie adezivă – o analiză a literaturii de specialitate)

17.55-18.00 Andreea Rădulescu/Daiana Todea (UMF Cluj) – “The influence of the type of bevel on the aesthetics of the class IV cavities” (Influența tipului de bizou asupra esteticii cavităților de clasa a IV-a)

18.00-18.05 Diana Pașcalău (UMF Cluj) – „Novel hybrid formulations for internal bleaching of non-vital teeth” (Noi compoziții hibride  pentru albirea internă a dinților devitali)

18.05-18.10 Irina Poiana (UMF Cluj) – „The incidence of bruxism among Cluj-Napoca students” (Incindeța bruxismului în rândul studenților din Cluj-Napoca)

18.10-18.15 Ralph Boutros (UMF Cluj) – “Rehabilitation of the first mandibular molar using lithium silicate reinforced with zirconia CAD-CAM ceramic blocks” (Restaurarea primului molar mandibular folosind blocuri ceramice din silicat de litiu armat cu zirconia pentru tehnica CAD-CAM)

18.15-18.30 Q&A (Întrebări și discuții)

19.30-21.00 COCKTAIL LA RESTAURANT ROCHELLE

Deschiderea oficială a evenimentului

SÂMBĂTĂ 26.05.2018

 

SESIUNE CONFERINȚE

Moderatori: Prof. dr. Meda-Lavinia Negruțiu, Prof. dr. Cosmin Sinescu

09.00-09.3Prof. dr. Norina Forna (UMF Iași) – „Success elements in applying bone regeneration materials in Oral Implantology” (Elemente de success în aplicarea materialelor de regenerare osoasă în implantologia orală)

09.30-10.00 Prof. dr. Meda-Lavinia Negruțiu (UMF Timișoara) – „Nondestructive assessment of sintering temperature in dental ceramic technologies” (Evaluarea neinvazivă a temperaturii de sinterizare în tehnica ceramicii dentare)

10.00-10.30 Prof. dr. Cristina Borțun (UMF Timișoara) – „Assessment of laser welding in RPD technology” (Evaluarea sudurii cu laser în tehnologia protezelor parțiale mobilizabile)

10.30-11.00 Prof. dr. Cosmin Sinescu (UMF Timișoara) – „Dental impression between conventional and future approaches” (Amprenta dentară, între abordările convenționale și cele moderne)

11.00-11.20 PAUZA DE CAFEA

SESIUNE CONFERINȚE

Moderatori: Prof. dr. Sorin Andrian, Prof dr. Rareș Stiufiuc

11.20-11.40 Prof. dr. Diana Dudea (UMF Cluj) – “Questionnaire-based studies on the perception of facial and dental aesthetics” (Studii pe bază de chestionar privind percepția esteticii dento-faciale)

11.40-12.10 Prof. dr. Sorin Andrian (UMF Iași) – „Strategies to provide increased resistance of dental hard tissues to acidic challenge” (Strategii de creștere a  rezistenței  țesuturilor dentare dure față de provocarea acidă)

12.10-12.30 Prof. dr. Rareș Știufiuc (UMF Cluj) – „RAMAN/SER Spectroscopy on biological fluids” (Spectroscopie RAMAN/SER pe fluide biologice)

12.30-12.50 Șef lucr. dr. Smaranda Buduru (UMF Cluj) – „The diagnostic value of computerized axiography in detecting the TMJ internal derangements” (Valoarea diagnostică a axiografiei computerizate în detectarea deranjamentelor interne ale ATM)

12.50-14.00- PAUZA DE MASA

SESIUNE CONFERINȚE

Moderatori: Conf. dr. Ondine Lucaciu, Sef lucr. dr. Anca Mesaroș

14.00-14.20 Conf.dr. Ondine Lucaciu (UMF Cluj) – „Platelet rich fibrin and its application in Dental Medicine: review of literature and report of clinical cases” (Aplicațiile PRF în Medicina dentară: Review de literatură și cazuri clinice)

14.20-14.40 Șef lucr. dr. Ioana Chifor (UMF Cluj) – „Photodynamic therapy (PDT) applications for the control of oral biofilm” (Terapia fotodinamică pentru controlul biofilmului oral)

14.40-15.00 Șef lucr. dr. Anca Mesaroș (UMF Cluj) – „The intake of CAD/CAM systems in Orthodontics” (Aportul sistemelor CAD-CAM în Ortodonție)

15.00-15.20 Șef lucr dr. Bogdan Culic (UMF Cluj)- „Development of new fiberglass reinforced composite for CAD-CAM application” (Dezvoltarea unui nou compozit armat cu fibre de sticlă pentru aplicații CAD-CAM)

SESIUNE PREZENTĂRI ORALE

Moderatori: Sef lucr. dr. Cristina Gasparik, Sef lucr. dr. Alexandra Irimie

15.20-15.30 Șef lucr. dr. Daniela Maria Pop (UMF Timișoara) – „Technological alternatives in the achievement of polymeric fixed prosthesis” (Alternative tehnologice în realizarea protezei fixe polimerice)

15.30-15.40 Șef lucr. dr. Alexandra Irimie (UMF Cluj) – „Genetic and epigenetic implications in oral cancer evolution” (Implicații genetice și epigenetice în evoluția cancerului oral)

15.40-15.50 Șef lucr. dr. Cristina Gasparik (UMF Cluj) – “Optical properties of new materials for chairside CAD/CAM restorations” (Proprietăți optice ale noilor materiale pentru restaurările CAD / CAM)

15.50-16.00  PAUZA DE CAFEA

SESIUNE PREZENTĂRI ORALE

Moderatori: Conf. dr. Sorana Baciu, Șef lucr. dr.Bogdan Culic

16.00-16.10 Asist. univ. dr. Delia Greța (UMF Cluj) – “Study on the perception of dental dyschromic condition” (Studiu privind percepția discromiei dentare)

16.10-16.20 dr. Radu Lazăr (UMF Cluj) – “Shade measurements using digital photography and spectrophotometry – a comparison” (Evaluarea comaparativă a culorii dentare utilizând fotografia digitală și spectrofotometria dentară)

16.20-16.30 Asist. univ. Willi Uriciuc (UMF Cluj) – “Research about different methods in dental alloys casting structures” (Cercetări privind diferitele metode de turnare a aliajelor dentare)

SESIUNE POSTERE 

Moderatori: Cercet st. Marioara Moldovan, Conf dr. Mariana Constantiniuc 

16.30-16.35 Conf. dr. Mariana Constantiniuc (UMF Cluj) – “Effect of whitening gel based on hydrogen peroxide on the metallic alloys frequently used in Prosthetic Dentistry. Studies by electrochemical impedance spectroscopy” (Efectul gelului de albire pe bază de peroxid de hidrogen asupra aliajelor metalice utilizate frecvent în protetica dentară. Studii prin spectroscopie de impedanță electrochimică)

16.35-16.40 dr. Roxana Vasiliu (UMF Timișoara) – „Optical behaviour of hot pressed dental ceramics after different surface finishing in aqueous environment” (Comportamentul optic al ceramicii dentare presate la cald, după prelucrarea de suprafață prin metode diferite în mediu apos)

16.40-16.45 dr. Cristian Zaharia (UMF Timișoara) – „Micro-CT analysis of dental adhesive reinforced with nanoparticles” (Analiza prin micro-CT a adezivului dentar armat cu nanoparticule)

16.45-16.50 Asist. univ. dr. Alin Gabor (UMF Timișoara) – „Applications of 3D printing in modern Dentistry. Implant insertion simulation on 3D printed mandible” (Aplicații ale imprimării 3D în stomatologia modernă. Simularea inserției implantului pe mandibula imprimată 3D)

16.50-16.55 Asist. univ. dr. Mónika Kovács (UMF Tg. Mureș)– „The ability of different irrigation delivery methods to remove dentinal debris from root canals with artificially created pits” (Abilitatea diferitelor metode de irigare de a îndepărta resturile dentinare din canalele radiculare)

16.55-17.00 Asist. univ. dr. Bernadette Kerekes-Máthé (UMF Tg. Mureș) – „Effect of preliminary acid etching and double-layer application on the shear bond strengths of self-etch adhesives” (Efectul gravajului acid preliminar și a aplicării în strat dublu a adezivilor autogravanți asupra rezistenței la forfecare)

17.00-17.05 Asist. univ. dr. Cecilia Bacali (UMF Cluj) – “Effects of graphene silver nanoparticles on compressive, flexural and tensile strength of a commercial denture base acrylic resin” (Efectele includerii grafenelor cu nanoparticulelor de argint asupra rezistenței la compresiune, încovoiere și tracțiune a rășinilor acrilice pentru proteze dentare)

17.05-17.10 C.S. Diana Sucala (Univ. Tehnică Cluj) – “Shear bond strength of self-etch and total-etch experimental adhesive systems with TIO2” (Rezistența la forfecare a sistemelor adezive autogravante experimentale pe bază de TIO2)

17.10-17.15 C.S. Doina Prodan (UBB Cluj) – “Obtaining, characterisation and selection of a new organic phase precursors used in the formulation of  restoration composites” (Obținerea, caracterizarea și selecția unor noi precursori de fază organică utilizați în formularea compozitelor de restaurare)

17.15-17.20 dr. Ioana-Codruța Mirică (UMF Cluj) – “The compressive strength and flexural strength of flowable resin composites” (Rezistența la compresiune și încovoiere a rășinilor compozite de tip „flow”)

17.20-17.25 dr. Laura Rusu (UMF Cluj) – “Study on physical, chemical and mechanical properties of natural revelators used in photodynamic therapy” (Studiu privind proprietățile fizice, chimice și mecanice ale revelatorilor naturali utilizați în terapia fotodinamică)

17.25-17.30 Q&A (Întrebări și discuții)

17.30-17.45  INCHIDERE EVENIMENT

Informatii prezentari

Detalii privind prezentarile:

Prezentarile conferintelor si prezentarile orale

1.Conferintele au alocate 20 sau 30 minute, conform programului.
2. Prezentarile  orale au alocate 10 minute. Se recomanda ca timpul efectiv de prezentare sa nu depaseasca 8 minute, pentru a ramane 2 minute pentru discutii.
3. Textul slide-urilor se va inscrie in  limba engleza. Limba de prezentare- engleza/romana

Posterele

Formatul de prezentare- poster electronic

3-5 slide-uri, text in limba engleza

Pentru prezentare sunt alocate 3 minute +2 minute discutii, in fata comisiei de jurizare.

WORKSHOP

SESIUNI WORKSHOP

2Shape/ One Curve _ un nou pas in simplificarea prepararii mecanice a canalelor radiculare

Data : Vineri, 25 mai 2018 ora 13.00

Locatie: Amfiteatrul Motilor nr. 33 si sala de lucrari practice de langa amfiteatru

Lectori : Sef. Lucrări Dr. Sanda Cîmpean, Asist. Univ. Dr. Ioana-Sofia Ciutrila

Taxa de participare : 100 Ron

Numarul maxim de participanti la partea practica : 18 persoane

Photodynamic therapy (PDT) applications for the control of oral biofilm

Data : Vineri 25.05. ora 9- 12

Locatie: Str. Avram Iancu Nr.31

Lectori : Mindra Badea, Radu Chifor, Laura Rusu (Dascalu), Alina Rotar, Andrei Picos, Marioara Moldovan, Ioana Chifor

Taxa de participare- 100 RON

Folosirea articulatoarelor în medicina dentară, folosirea pas cu pas- workshop dedicate studenților

Data : Vineri: ora 14.00-17.00

Locatie: Str. Avram Iancu Nr.31, parter

Sef. Lucrări Dr. Alexandra Botoș

Taxa de participare : gratuit

Numarul maxim de participanți la partea practica : 12 persoane

Taxa de participare pentru workshop-uri poate fi achitată folosind următoarele date, precizând la descriere “taxa workshop + numele acestuia”:
SC ASOCIATIA STOMATOLOGICA NAPOCA BIODENT 2007
Str. Emil Isac, nr. 13, Cluj-Napoca
Banca Transilvania, sucursala Cluj
LEI:  RO88BTRL01301205B90405XX
SWIFT/BIC: BTRLRO22

Studenti

Anul acesta ne propunem si introducerea unei sectiuni pentru studentii din programele de licență- postere electronice.

Rezumatele stiințifice vor respecta urmatoarele conditii

i.Rezumatele vor fi trimise via email, la adresa contact@napocabiodent.ro, până la data de 13.04.2018 (inclusiv).
ii.Selecţia rezumatelor va fi efectuată de către Comitetul Ştiinţific al evenimentului.

Condiţiile de redactare a rezumatelor:
i.Rezumatele (maxim 250 cuvinte) vor fi redactate în limba română și engleză, font Times New Roman 12 și structurate pe urmatoarele secțiuni: obiective, material și metodă, rezultate și concluzii.
ii.Identificarea autorilor va cuprinde numele și afilierea (instituţie, departament, oraş, ţară adresă de e-mail) Numele autorilor care vor prezenta lucrarea trebuie să apară cu caractere bold.

 Taxe

Studenţi                        50 RON                      100 RON

Date importante:
13.04. 2018- Dead-line rezumate
20.05. 2018. Taxă redusă – Early registration
25.04. 2018- Anunțul deciziei Comitetului științific privind acceptul prezentării și modul de includere în program
După 21.05-Regim taxa normala.

Taxe

 

 Categoria Până la 20.05.2018 După 20.05.2018 sau On-site
Medici specialisti 250 RON 350 RON
Medici rezidenţi 150 RON 200 RON
Studenţi 50 RON 100 RON

 

Date importante:
13.04. 2018- Dead-line rezumate
20.05. 2018. Taxă redusă – Early registration
25.04. 2018- Anunțul deciziei Comitetului științific privind acceptul prezentării și modul de includere în program
După 21.05-Regim taxa normala

Taxa de participare poate fi achitată folosind următoarele date:
SC ASOCIATIA STOMATOLOGICA NAPOCA BIODENT 2007
Str. Emil Isac, nr. 13, Cluj-Napoca
Banca Transilvania, sucursala Cluj
LEI:  RO88BTRL01301205B90405XX
SWIFT/BIC: BTRLRO22

 

 

Înregistrare

Parteneri

PARTENER SILVER

 

 

SPONSOR

 

Contact

 

Contact:

contact@napocabiodent.ro